РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 22.06.2020

Длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РДГ08-3-389/04.06.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Материали