РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 22.06.2020

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО
Звено: РДГ Ловеч

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РДГ08-3-388/04.06.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО

Материали