РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 05.04.2021

Длъжност: Главен експерт "Горска икономика", Специализирана администрация, Дирекция "Горско стопанство"
Звено: РДГ Бургас

Главен експерт "Горска икономика", Специализирана администрация, Дирекция "Горско стопанство", дата на валидност на обявата 05.04.2021 г.

Материали