РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 22.12.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бр., дирекция „Горско стопанство“, „Специализирана администрация” в Регионална дирекция по горите – Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград

Материали