РДГ Русе | Обява за работа

Дата на валидност: 07.03.2023

Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Контрол по опазване на горските територии" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе

 

Старши експерт „Контрол по опазване на горските територии”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите Русе - 1 щатна бройка, служебно правоотношение;

Материали