НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 05.12.2022
Длъжност: Конкурс за длъжност - Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 02.12.2022
Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 18.12.2022
Длъжност: Регионална дирекция по горите – град София, обявява конкурс за длъжностите: Главен специалист „Горски инспектор” - 6 щатни бройки и Старши специалист „Горски инспектор” - 1 щатна бройка
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 15.12.2022
Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор“ – 2 щатни бройки
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 22.11.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен експерт "Географски информационни системи и база данни" в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 11.11.2022
Длъжност: Главен експерт "Стопанисване и ползване"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 11.11.2022
Длъжност: Старши юрисконсулт
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 30.11.2022
Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ – ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 21.11.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 18.11.2022
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 01.11.2022
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.11.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 24.10.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Горски инспектор” - 2 щатни бройки, в дирекция „Горско стопанство“, в Регионална дирекция по горите – Берковица.
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 25.10.2022
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 25.10.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 02.11.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 10.10.2022
Длъжност: Старши експерт по залесяване и стопанисване на горски територии
Звено: РДГ Кюстендил
Дата на валидност: 10.10.2022
Длъжност: Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 29.09.2022
Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 23.09.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„Биоразнообразие, научна и консервационна дейност в Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом”
Звено: ДПП Русенски лом
предишна страница 1 | 2 | 331 | 32 следваща страница