НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 08.03.2021
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 08.03.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Инвентаризация и планиране“ /ИП/, дирекция “Горски територии”/ГТ/ в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 17.03.2021
Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 02.03.2021
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 28.01.2021
Длъжност: Младши Експерт в Дирекция "Горско Стопанство"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 16.02.2021
Длъжност: Главен специалист -горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.01.2021
Длъжност: Главен експерт - промени в горските територии
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 14.12.2020
Длъжност: Старши експерт
Звено: ГСС София
Дата на валидност: 30.11.2020
Длъжност: Конкурс за Главен експерт в Лесозащитна станция – Пловдив – 1 работно място
Звено: ЛЗС Пловдив
Дата на валидност: 30.11.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “вътрешен одитор” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.11.2020
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 16.11.2020
Длъжност: Главен експерт „Човешки ресурси” , дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 11.11.2020
Длъжност: Главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти и оперативни програми“ – към дирекция „Горско стопанство в Регионална дирекция по горите Кърджали
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 15.10.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Стопанисване на горските територии“ /СГТ/, дирекция “Горско стопанство”/ГС/ в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 15.10.2020
Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии”
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 15.10.2020
Длъжност: Главен юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 05.10.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.09.2020
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и обществени поръчки“, дирекция “Финанси и управление на собствеността”(ФУС) в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 16.10.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор”, в Дирекция на Природен парк „Беласица“ – с. Коларово, община Петрич.
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 21.09.2020
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
предишна страница 1 | 2 | 326 | 27 следваща страница