НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 08.07.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 08.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността "СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ"
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 04.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Младши експерт „Стопанисване и защита на горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Сливен
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 04.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Главен експерт „Промени в горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Сливен
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 01.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато”, гр. Шумен.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 06.06.2022
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 06.06.2022
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 21.06.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.06.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 10.05.2022
Длъжност: Конкурс за "Старши юрисконсулт" в Дирекция "Обща администрация" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 28.04.2022
Длъжност: Главен експерт „стопанисване и ползване на ГТ“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 26.04.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ"
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 11.05.2022
Длъжност: Обява за конкурс за длъжност "Директор на Дирекция на природен парк „Шуменско плато""
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 04.05.2022
Длъжност: Kонкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч”.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 03.05.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 11.04.2022
Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 11.04.2022
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор" на Лесозащитна станция, гр. София
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 14.01.2022
Длъжност: Главен експерт „Ловно и рибно стопанство” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 29.12.2021
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГОРСКА ИКОНОМИКА
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 22.12.2021
Длъжност: Конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бр., дирекция „Горско стопанство“, „Специализирана администрация” в Регионална дирекция по горите – Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
предишна страница 1 | 2 | 329 | 30 следваща страница