НачалоНовини 2019/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.09.2019 - Инж. Мирослав Маринов представи инж. Илиян Мутафчийски на екипа на Лесозащитна станция – София. Инж. Мутафчийски ще изпълнява длъжността директор до провеждане на конкурс.

Инж. Илиян Мутафчийски е назначен за директор на Лесозащитна станция - София със заповед от 12.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ до провеждане на конкурс.  

Инж. Мирослав Маринов представи новия директор на Лесозащитна станция – София - инж. Илиян Мутафчийски на екипа на станцията. Инж. Мутафчийски завършва Лесотехнически университет през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. Започва трудовия си стаж като технически ръководител в Горско стопанство гр. Радомир. Работи като технолог по дърводобив и лесокултурни  дейности в „Кракралес“ ЕАД – гр. Перник и Горско стопанство – Осогово, гр. Кюстендил, както и като лесничей в Държавно лесничейство – Трън и Регионално управление по горите – Кюстендил. 

В Лесозащитна станция – София работи от 2005 г. до 2009 г. като преминава през всички йерархични нива от специалист до главен експерт. През последните десет години е експерт в Агенцията по горите и отговаря за лесозащитните мероприятия в горите.  

Двадесет годишният му трудов стаж е свързан пряко с лесозащитата и контрола върху дейностите в горските територии.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност