НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

16.11.2021 - БЮЛЕТИН - OT 8 ДО 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 8 - 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 8 до 14 ноември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 6 298 проверки. 

Проверени са 531 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 656 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  2 374 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1 270 ловци, 185 риболовци и 1 282 физически лица. 

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 55 констативни протоколи и 136 акта за установени административни нарушения по Закона за горите.

Задържани са 31,28 пр. куб. м дърва за огрев, 6 моторни превозни средства, 5 моторни триона и др.

През отчетния седмичен период работиха три мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Благоевград, Ловеч, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“, ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен“ и ТП „Държавно горско стопанство Мездра“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“, ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“ и ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно горско стопанство Алабак“ и ТП „Държавно горско стопанство Селище“.

Извършени са общо 97 проверки, в това число на 9 обекта за добив на дървесина, 7 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 58 превозни средства, 9 ловци и 14 физически лица. Съставени са 5 акта по Закона за горите, 9 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Благоевград,  РДГ-Пазарджик и РДГ-Ловеч. Задържани са 0,50 пл. куб. м едра фасонирана дървесина, 38 пр. куб. м. дърва за огрев, един моторен трион и др.

Служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ през изминалата седмица поставиха стрелки по туристическия маршрут от Камешнишки водопад до водопад Чатала и обозначителна табела на водопад „Метлата“ над село Ключ. 

Екипът на Дирекция на Природен парк „Българка“ подготвя преиздаване на туристическа карта на парка по проект на „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ГАБРОВО“. Миналата седмица завърши обхода на съществуващите над 200 км туристически маршрути и екопътеки, на които ще бъдат анализирани и актуализирани трасетата с цел коректното им отразяване върху картата.

Служители от Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ участваха в работна  комисия за действия за противопожарно обезопасяване на пътя от вливането на река Илиена до кота 2000. Комисията е създадена по инициатива на директора на Регионална дирекция по горите – Кюстендил и в нея влизат представители от РДГ-Кюстендил, Община Рила, пожарникари и РСО. Работата на комисията ще продължи и през следващата седмица.

Служителите на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“ извършиха ремонт на кътовете за отдих на пътеката на здравето в местността Абланово. На фейсбук страницата на парка беше проведена он лайн викторина за флората на територията на „Сините камъни“. Победителите в нея получаха грамоти.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност