НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

18.11.2021 - Четири нови протовопожарни кули функционират на територията на РДГ Берковица

Четири противопожарни кули са изградени и вече функционират на територията на Регионална дирекция по горите - Берковица. Съоръженията са разположени в горските територии на четири държавни горски стопанства - Чипровци, Говежда, Берковица, Монтана.

Системите са снабдени с термовизионни камери, които могат да засекат покачване на температурата над 100 градуса в периметър повече от 10 км.

Очакванията на експертите са автоматичните наблюдателни станции да подпомогнат ранното откриване на горски пожари и по този начин да бъде намалено в максимална степен времето, необходимо за първоначална атака на пожарите, а от там и размера на опожарените площи.

"С тази система може да се проследи реалното възникване на пожар, развитието, фронта и посоката на огъня. Това е много важно за логистичното справяне с горските пожари, особено в труднодостъпните райони на Западна Стара планина и Предбалкана", коментира инж. Иван Николов, зам.-директор на Регионалната дирекция. "Камерите са разположени на много високи избрани точки, за да покриват по-голям обхват. Захранват се автономно, със слънчеви панели, което е единствената възможност предвид височината, на която се намират", допълва експертът.

Системата сама сигнализира за настъпилата промяна като автоматично изпраща сигнали на ангажираните с това горски експерти. Сигналите ще се приемат и обработват в контролен център в РДГ Берковица.

Подобни съоръжения вече функционират в определени райони с висок риск от възникване на пожари на територията на цялата страна.

Предстои изграждането на противопожарни кули за наблюдение и откриване на пожари в горите на територията и на други регионални дирекции по горите.

Изграждането им е в рамките на четири проекта по под-мярка 8.3 от Програмата за развитие на селските райони, по одобрена от Изпълнителна агенция по горите схема.

Изпълнителна агенция по горите е планирала, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, изграждането на допълнителни 30 противопожарни кули в райони от страната с висок пожарен риск.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност