НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.11.2021 - БЮЛЕТИН - от 15 до 21 ноември 2021 г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 15 - 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 15 до 21 ноември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 6 463 проверки.

Проверени са 420 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 658 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  2 691 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1 280 ловци, 217 риболовци и 1 197 физически лица.

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 64 констативни протоколи и 153 акта за установени административни нарушения, от които 150 по Закона за горите, 2 акта по Закона за лова и опазване на дивеча и един акт по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са близо 200 плътни кубически метра обла строителна и фасонирана дървесина, 98,2 пространствени кубически метра дърва за огрев, 3 моторни превозни средства, 5 моторни триона и други.

От екипи на РДГ са проверени 115 моторни превозни средства, превозващи общо 1400,57 куб. м. дървесина с направление извън границите на страната, от които 403,28 куб. м. фасонирана дървесина, 42,18 обла строителна дървесина, 307,10 куб. м. технологична дървесина, 629 куб. м. дърва за огрев и 19 куб. м. изрезки и други.

През отчетния седмичен период работиха три мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Варна, Сливен и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“, ТП „Държавно горско стопанство Миджур“, и ТП „Държавно горско стопанство Мездра“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен - ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“ на Югоизточно държавно държавно предприятие гр. Сливен - ТП „Държавно горско стопанство Стара река“ .

Извършени са общо 111 проверки, в това число на 15 обекта за добив на дървесина, 8 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 57 превозни средства, 18 ловци и 13 физически лица. Съставени са 2 акта по Закона за горите, 6 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Благоевград,  РДГ-Варна и РДГ-Сливен.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност