НачалоНовини 2021/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.11.2021 - БЮЛЕТИН - от 22 до 28 ноември 2021 г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 22 - 28 НОЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 22 до 28 ноември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 6 938 проверки. 

Проверени са 470 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 621 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  2 344 превозни средства, транспортиращи дървесина, 2 026 ловци, 298 риболовци и 1 179 физически лица. 

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 73 констативни протоколи и 125 акта за установени административни нарушения, от които 123 по Закона за горите и 2 акта по Закона за лова и опазване на дивеча.

Задържани са 47 пространствени кубически метра дърва за огрев, 6 моторни превозни средства, 2 моторни триона и други.

От екипи на РДГ са проверени 88 моторни превозни средства, превозващи общо 1 193 куб. м. дървесина с направление извън границите на страната, от които 149 куб. м. фасонирана дървесина, 493 куб. м. технологична дървесина, 629 куб. м. дърва за огрев и 69 куб. м. изрезки и други.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Пловдив, Стара Загора и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Говежда“, ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, ТП „Държавно горско стопанство Мездра“, и ТП „Държавно горско стопанство Своге“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ и ТП „Държавно горско стопанство София“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно горско стопанство Пловдив“ и ТП „Държавно ловно стопанство Кормисош“ на Югоизточно държавно държавно предприятие гр. Сливен - ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора“ и ТП „Държавно ловно стопанство Мазалат“  .

Извършени са общо 88 проверки, в това число на 6 обекта за добив на дървесина, 16обекта по чл. 206 от Закона за горите, 44 превозни средства, 13 ловци и 9 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите, 4 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Благоевград,  РДГ-Пловдив и РДГ-Стара Загора. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност