НачалоНовини 2022/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

03.11.2022 - Горски инспектори от РДГ Русе затвориха обект за съхранение и преработка на дървесина. Задържани са 250 пр. куб. м незаконна дървесина

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – гр. Русе, съвместно с полицейски служители от РУ – гр. Тутракан са извършили проверки в с. Зафирово, област Силистра на регистриран обект за търговия и преработка с дървесина. В обекта са намерени 53 пр.куб. м. немаркирана дървесина, за която собственикът на фирмата няма превозни билети, доказващи законния й произход. Констатирано е, че видео-наблюдението в обекта не работи, за което е съставен протокол.

Обектът е спрян, съгласно наредбата за контрол и опазване на горските територии. В стопански двор в същото село са намерени около 200 пр.куб.м. немаркирана дървесина от различни видове: бял бор, черен бор, келяв габър, липа и акация. В двора има новооизграден цех за производство на пелети.  Собственикът на цеха не е представил документи, доказващи законния произход на дървесината. Дървесината е иззета. Двамата собственици са задържани до 24 часа и са образувани досъдебни производства от РУ – гр. Тутракан.