НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Физически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 6
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Име: Фамилия: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
160 31.10.2007 Радка Лазарова Стара Загора Стара Загора Стара Загора 042/60-19-08 60-19-08
171 03.01.2008 Христо Братанов Търговище Попово Попово (Тщ) 0608/25877
182 28.05.2008 Николай Стоянов София град Столична София 0887495332
193 25.06.2009 Ивалин Стефанов Шумен Каспичан Каспичан 0889321112
204 29.05.2012 Добринка Балканджиева София област Пирдоп Пирдоп 0885960024
248 05.12.2022 Петър Петров Търговище Попово Попово (Тщ) 0878988726