НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 240
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
61 16.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Триград Смолян Девин Триград 03040/289 289
62 14.05.2007 Държавно горско стопанство - Пампорово Смолян Чепеларе Чепеларе 03095/8560 8413
63 14.05.2007 Държавно горско стопанство - Мугла Смолян Смолян Мугла 03058/338 214
64 29.09.2021 Държавно горско стопанство - Доспат Смолян Доспат Доспат 03045/2226 2227
65 12.11.2012 ТП Държавно ловно стопанство- Извора Смолян Девин Девин 03041/2230 2393
66 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Ардино Кърджали Ардино Ардино 0351/4501 4641
67 05.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Кърджали Кърджали Кърджали Кърджали 0361/65296 65396
68 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Ивайловград Хасково Ивайловград Ивайловград 03661/6020 8022
69 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Хасково Хасково Хасково Хасково 038/662232 662232
70 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Свиленград Хасково Свиленград Свиленград 0379/71476 71482
71 14.03.2013 ТП Държавно горско стопанство - Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев 0751/60585 60585
72 10.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Места Благоевград Банско Места 074409/265 265
73 04.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Гърмен Благоевград Гърмен Гърмен 07523/2022 2022
74 28.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Якоруда Благоевград Якоруда Якоруда 07442/2227 2227
75 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Елешница Благоевград Разлог Елешница (Бл) 07446/664 664
76 28.02.2013 ДП Държавно ловно стопанство - Добринище Благоевград Банско Добринище 07447/2224
77 04.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Катунци Благоевград Сандански Катунци 07438/2038 2131
78 03.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Петрич Благоевград Петрич Петрич (Бл) 0745/60188 60188
79 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Сандански Благоевград Сандански Сандански 0746/32037 32037
80 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград 073/884203 884207