НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 240
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
81 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Симитли Благоевград Симитли Симитли 0748/72167 72196
82 04.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Кресна Благоевград Кресна Кресна 07433/2264 2264
83 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Струмяни Благоевград Струмяни Струмяни 07434/2085 3061
84 04.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Белица Благоевград Белица Белица (Бл) 07444/2316 2316
85 18.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Първомай Благоевград Петрич Първомай (Бл) 07427/2002 3147
86 04.04.2013 ТП Държавно горско стопанство - Разлог Благоевград Разлог Разлог 0747/80160 80160
87 05.11.2012 ТП Държавно ловно стопанство -Дикчан Благоевград Сатовча Сатовча 07541/2170 2170
88 12.11.2012 ТП Държавно ловно стопанство Балчик Добрич Балчик Балчик 0579/73223 72039
89 16.10.2012 ТП Държавно ловно стопанство Тервел Добрич Тервел Тервел (Дч) 05751/2271 2024
90 04.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Момчилград Кърджали Момчилград Момчилград 03631/6002 6080
91 12.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Кирково Кърджали Кирково Чакаларово 03678/2174 2174
92 12.06.2007 Държавно горско стопанство - Харманли Хасково Харманли Харманли 0373/2040 3581
93 18.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Крумовград Кърджали Крумовград Крумовград 03641/7201 7201
94 12.06.2007 Дъбрава АД Бургас Бургас Бургас 056/843154 840504
95 29.06.2007 Държавно горско стопанство -Мездра Враца Мездра Мездра 0910/92312 93387
96 18.10.2012 ТП Държавно горско стопанство -Враца Враца Враца Враца 092/660561 661205
97 29.06.2007 Държавно горско стопанство -Чупрене Видин Чупрене Чупрене 09327/430 430
98 18.10.2012 ТП Държавно горско стопанство -Видин Видин Видин Видин 094/600988 600997
99 12.10.2012 ТП Държавно горско стопанство -Белоградчик Видин Белоградчик Белоградчик 0936/4054 4531
100 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство -Чипровци Монтана Чипровци Чипровци 09554/2197 2197