НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 240
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
162 14.03.2013 ТП Държавно горско стопанство- Дупница Кюстендил Дупница Дупница 0701/51379 51381
163 23.06.2016 Държавно горско стопанство -Кюстендил Кюстендил Кюстендил Кюстендил 0888779811 078552031
164 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Невестино Кюстендил Невестино Невестино (Кн) 078/551014 551014
165 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Радомир Перник Радомир Радомир 0777/82142 82401
166 03.12.2007 Държавно горско стопанство- Рилски манастир Кюстендил Рила Рила 07054/2040 2040
167 19.06.2013 ТП Държавно горско стопанство - Трън Перник Трън Трън 07731/2136 2245
168 18.10.2012 ТП Държавно ловно стопанство- Осогово Кюстендил Кюстендил Кюстендил 078/552051 552050
169 11.12.2007 Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове Велико Търново Свищов Свищов 0631/60743 60743
170 03.01.2008 Тополово стопанство Пазарджик Пазарджик Пазарджик 034/449155 449126
172 05.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Асеновград Пловдив Асеновград Асеновград 0331/63041 69016
173 18.09.2013 ТП Държавно горско стопанство- Карлово Пловдив Карлово Карлово 0335/96502 96531
174 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство- Клисура Пловдив Карлово Клисура (Пд) 03137/2034 2054
175 18.01.2008 Държавно горско стопанство- Кричим Пловдив Кричим Кричим 03145/2241 2241
176 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Пловдив Пловдив Пловдив Пловдив 032/643470 644106
177 10.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Първомай Пловдив Първомай Първомай (Пд) 0336/2331 2994
178 18.01.2008 Държавно горско стопанство- Розино Пловдив Карлово Розино (Пд) 03136/2230 2282
179 31.01.2013 ТП Държавно горско стопанство- Хисар Пловдив Хисаря Хисаря 0337/62084 62638
180 25.10.2012 ТП Държавно ловно стопанство- Тракия Пловдив Раковски Стряма 03153/2309
181 18.10.2012 ТП Държавно ловно стопанство -Кормисош Пловдив Лъки Лъки (Пд) 03052/2196 2073
202 02.01.2018 АЛ И ИВ ФОРЕСТ КОНСУЛТ EООД София град Столична София 0887495332