НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 49 служители:
Благовеста Лалова Ръководител звено тел. 029045351, вътр: е-поща: blalova@iag.bg
Долорес Белоречка Директор дирекция тел. 029045360, вътр: е-поща: dolores@iag.bg
Николай Пиронков Директор дирекция тел. 029045363, вътр: е-поща: npironkov@iag.bg
Валентин Чамбов Директор дирекция тел. 0298511513, вътр: 513 е-поща: vchambov@iag.bg
Мирослав Джупаров Директор дирекция тел. , вътр: е-поща: djuparov@abv.bg
Йордан Палигоров Директор дирекция тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: paligorov@iag.bg
Валерий Павлов Директор дирекция тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: v.pavlov@iag.bg
Нено Ненов Директор дирекция тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: nenovni@iag.bg
Мариана Симеонова Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: smari@iag.bg
Иван Богданов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: muglix@iag.bg
Ирена Стоянова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: irena@iag.bg
Весна Цакова-Кимова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: vkimova@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Илия Ангелов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: uli@iag.bg
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Николай Василев Главен експерт тел. 029045361, вътр: е-поща: n_vasilev@iag.bg
Любчо Тричков Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: lptrichkov@iag.bg
Юлиян Русев Главен експерт тел. 029045303, вътр: е-поща: lov@iag.bg
Владимир Константинов Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Николета Динева Главен експерт тел. 029045361 , вътр: е-поща: dineva@iag.bg
Радка Ляхова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: radka@iag.bg
Екатерина Божинова Главен експерт тел. 029045301, вътр: е-поща: hunting@iag.bg
Деница Пандева Главен експерт тел. 029045360, вътр: е-поща: denica@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: taneva_a@iag.bg
Радка Славчева-Трайкова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Васил Цигов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: vasil@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045529 , вътр: 529 е-поща: r.yankulov@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща: palanov@iag.bg
Петър Петров Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: p.petrov@iag.bg
Добромир Денчев Главен експерт тел. 029045301 , вътр: е-поща: dobromir@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Юрий Флоров Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: florov@iag.bg
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Григор Георгиев Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща:
Миглена Иванова Главен специалист тел. , вътр: е-поща: miglena@iag.bg
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Цветанка Колева Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Иван Станев Специалист тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: i.stanev@iag.bg
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Мурад Шикиров Старши експерт тел. 029045357 , вътр: е-поща: murad@iag.bg
Кристина Иванова Младши експерт тел. 029045309 , вътр: 309 е-поща: kristina@iag.bg
Антония Стоименова Вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg
Красимира Ангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща:
Стоянка Йорданова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща:
Снежанка Арангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща: