НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Информационно обслужване и връзки с обществеността

В дирекцията работят 7 служители:
Иван Богданов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: muglix@iag.bg
Ирена Стоянова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: irena@iag.bg
Весна Цакова-Кимова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: vkimova@iag.bg
Лидия Здравкова Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: lidia@iag.bg
Радка Ляхова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: radka@iag.bg
Васил Цигов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: vasil@iag.bg
Иван Станев Специалист тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: i.stanev@iag.bg