НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари

В отдела работят 9 служители:
Юрий Флоров Началник отдел тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: florov@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Славчева Главен експерт тел. , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Димитър Керемедчиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Мурад Шикиров Старши експерт тел. 029045357 , вътр: е-поща: murad@iag.bg
Росица Първанова Младши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg