НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари

В отдела работят 16 служители:
Юрий Флоров Началник отдел тел. 029045363, вътр: е-поща: florov@iag.bg
Росица Хорозова Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Славчева Главен експерт тел. 029045363 , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. -, вътр: - е-поща: yusev@iag.bg
Нено Ненов Главен експерт тел. , вътр: е-поща: nenovni@iag.bg
Мурад Шикиров Главен експерт тел. 029045357 , вътр: е-поща: murad@iag.bg
Владимир Кайтазов Главен експерт тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Старши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg
Димитър Керемедчиев Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Мишел Стайковски Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Юлиана Любенова Старши експерт тел. , вътр: е-поща: lyubenova@iag.bg
Венелин Кръстев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: vkrastev@iag.bg
Неделчо Неделчев Главен специалист тел. , вътр: е-поща: