НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 5 служители:
Фатме Демирова и.д. Директор дирекция тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: demirova@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Димитър Керемедчиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Младши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg