НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Ловно стопанство

В отдела работят 8 служители:
Юлиян Русев Началник отдел тел. 029045303, вътр: е-поща: lov@iag.bg
Екатерина Божинова Главен експерт тел. 029045301, вътр: е-поща: hunting@iag.bg
Василий Георгиев Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща: vgeorgiev@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща: palanov@iag.bg
Петър Петров Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: p.petrov@iag.bg
Григор Георгиев Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща:
Миглена Иванова Главен специалист тел. , вътр: е-поща: miglena@iag.bg
Кристина Иванова Старши експерт тел. 029045309 , вътр: 309 е-поща: kristina@iag.bg