НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Горско стопанство

В дирекцията работят 25 служители:
Долорес Белоречка Началник отдел тел. 029045360, вътр: е-поща: dolores@iag.bg
Мартин Иванов Началник отдел тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: martin@iag.bg
Кирил Ташев Началник отдел тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Елза Цанева-Атанасова Главен експерт тел. 0298511551, вътр: 551 е-поща: e.atanasova@iag.bg
Мария Чамбова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: chambova@iag.bg
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Катерина Кутина Главен експерт тел. , вътр: е-поща: katerina@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Деница Пандева Главен експерт тел. 029045360, вътр: е-поща: denitsa@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: erafailova@iag.bg
Светослава Стоянова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: svetoslava@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Любка Върбева Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: l.varbeva@iag.bg
Петя Димитрова-Матева Главен експерт тел. 0298511556 , вътр: 556 е-поща: p.mateva@iag.bg
Нестор Домусчиев Главен експерт тел. 98511552 , вътр: 552 е-поща: nestor_d@iag.bg
Любчо Тричков Главен специалист тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: lptrichkov@iag.bg
Величка Марина Главен специалист тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: vili@iag.bg
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Вейсел Каракия Старши експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: v.karakia@iag.bg
Станимира Колева Младши експерт тел. 029045355, вътр: е-поща: gecheva@iag.bg
Кирил Василев Младши експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: k.vasilev@iag.bg