НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Учредяване на вещни права

В отдела работят 5 служители:
Антония Лозанова Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Радосвет Загорски Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: zagorski@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Милка Карапанджиева Старши специалист тел. 0298511512 , вътр: 512 е-поща:
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg