НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Горски територии

В дирекцията работят 20 служители:
Валентин Чамбов Началник отдел тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: vchambov@iag.bg
Йордан Палигоров Началник отдел тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: paligorov@iag.bg
Антония Лозанова Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Илия Ангелов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: uli@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: taneva_a@iag.bg
Ваня Иванова Главен експерт тел. 0298511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045529 , вътр: 529 е-поща: r.yankulov@iag.bg
Радосвет Загорски Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: zagorski@iag.bg
Нели Панчева Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: pancheva@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Милка Карапанджиева Старши специалист тел. 0298511512 , вътр: 512 е-поща:
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: desi@iag.bg
Николина Неделкова Младши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: nina@iag.bg
Христина Стоянова Младши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: hristina@iag.bg
Мария Ценкина Младши експерт тел. 0298511411, вътр: 511 е-поща: cenkina@iag.bg
Стилян Ангелов Младши експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: s.angelov@iag.bg