НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Горски територии

Длъжност: Директор дирекция

Име: Джемиле Молаахмед

Телефон: 0298511277

Вътрешен: 277

Електронна поща: djemile_m@iag.bg