НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Финанси, бюджет и счетоводство

В отдела работят 7 служители:
Ваня Христова и.д. Началник отдел тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Вася Михайлова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vasia@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511553 , вътр: 553 е-поща: kostova@iag.bg
Тодор Богомилов Главен юрисконсулт тел. 0298511392, вътр: 392 е-поща: bogomilov@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Мария Маринова Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg