НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Финанси, бюджет и счeтоводство

В отдела работят 9 служители:
Катерина Кутина Началник отдел тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: katerina@iag.bg
Божана Георгиева Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: bojana@iag.bg
Ваня Христова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511553 , вътр: 553 е-поща: kostova@iag.bg
Мирела Петкова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: m.petkova@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Христина Минчева Старши счетоводител тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: h.mincheva@iag.bg
Мария Маринова Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg