НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Собственост, инвестиции и контрол

В отдела работят 4 служители:
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg
Асен Марков Старши експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: a.markov@iag.bg