НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Финанси и управление на собствеността

Длъжност: Директор дирекция

Име: Светла Давидкова

Телефон: 0298511559

Вътрешен: 559

Електронна поща: davidkova@iag.bg

Дирекция "Финанси и управление на собствеността":
Служители в дирекцията
Обратно към органограма