НачалоСтруктураДругиЛЗС Пловдив

Други

ЛЗС Пловдив

Контакт със звеното:
Директор: инж. Пенчо Дерменджиев
Телефон: 032 62 88 16
Факс: 032 62 88 16
Електронна поща: lzsplovdiv@iag.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул Славянска №82

Интернет страница: lzsplovdiv.iag.bg

Лесозащитна станция в гр. Пловдив започва дейността си през 1960 год. Тя е специализирано териториално звено за защита на горите към Изпълнителна агенция по горите. Общата площ на горите, за чието фитосан…